Dubrovnik u trešnji / Petar Kanavelić.

//Dubrovnik u trešnji / Petar Kanavelić.
Dubrovnik u trešnji / Petar Kanavelić.2017-11-30T15:33:06+00:00

Project Description

METAPODACI

Vrsta gradiva rukopis
Autor djela   Kanavelić, Petar (27.12.1637. – 16.01.1719)
Naslov Dubrovnik u trešnji
Vrsta djela prigodna pjesma
Vrijeme nastanka prijepisa 18. st.
Imatelj Državni arhiv u Dubrovniku – Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo
Arhivski fond Petar Franasović
Signatura HR-DADU-SCKL-273. Petar Franasović. 5.2. Rukopisi korčulanskih pisaca (18./19. st.)
PREUZIMANJE
Skip to content