Što je VIRKO?

/Što je VIRKO?
Što je VIRKO?2020-07-06T17:51:50+00:00

Što je VirKo?

VirKo je digitalna knjižnica Gradske knjižnice Ivan Vidali.

Kratica dolazi od imena projekta digitalizacije korčulanske kulturne baštine Virtualna Korčula, utemeljenoga u 2017. godini u suradnji korčulanske gradske knjižnice i Arhivskog sabirnog centra Korčula – Lastovo, a pridružuje mu se i Gradski muzej Korčula.

Cilj projekta je osigurati zaštitu vrijednih izvornika, povećati dostupnost baštinske građe, osigurati veću vidljivost baštinskih ustanova u lokalnoj zajednici i šire, poboljšati kulturno-turističku promociju Korčule, stvoriti nove sadržaje i usluge, potaknuti znanstveno-istraživački rad na revalorizaciji materijalne i nematerijalne baštine otoka Korčule.

Za izgradnju virtualne knjižnice brinu knjižničari korčulanske knjižnice uz pomoć osoblja Arhiva i Gradskog muzeja. Građa se odabire za digitalizaciju uz procjenu njena značaja za lokalnu povijest, te potreba i interesa korisnika.

Kako bi se osigurala kvaliteta digitaliziranoga sadržaja, koriste se sljedeći standardi i smjernice:

Zašto VirKo i što mu je temelj?

Grad i otok Korčula prostor je bogate kulturno-povijesne baštine, značaj koje nadilazi lokalne, regionalne pa i nacionalne okvire. Kulturna je baština svojevrsna identifikacijska iskaznica, pokazuje postojanje neke zajednice na određenom prostoru. Knjižnična, arhivska i muzejska građa, po opsegu i sadržaju imaju elemente identiteta, izvornosti, tradicije, jedinstvenosti što je definitivno čini dijelom nacionalne kulturne baštine. Bila ona u materijalnom ili nematerijalnom obliku, previše je značajna da bi ostala zatvorena u okvirima djelovanja ustanova u kulturi ili uskom krugu znanstveno-istraživačkoga rada. Stoga je nužno takvu građu virtualno prezentirati i prikladno oblikovati (vizualno, tekstualno, glazbeno i sl.) kako bi komunicirala sa što širim brojem korisnika i tako poticala razvoj znanosti, te stvarala nove proizvode i usluge. U skladu s turističkom orijentacijom i strategijom razvoja otoka Korčule, baštinska građa ujedno je temelj izgradnje kulturnog turizma. Digitalna zbirka VirKo pomoći će u ostvarivanju tih zadaća.

Temelj digitalne zbirke VirKo je zavičajna građa iz fonda Gradske knjižnice Ivan Vidali, te vrijedno arhivsko i muzejsko gradivo iz lokalne povijesti, običaja i života lokalnog stanovništva.

Pozitivni učinci portala Virtualna Korčula

Virtualna knjižnica omogućiti će pristup građi za neograničeni broj korisnika,  što je za jednu otočku, prostorno izoliranu sredinu od izuzetne važnosti. Korčulanska digitalna zbirka postat će dijelom hrvatske i europske digitalizirane kulturne baštine.  Virtualnim izložbama digitalizirane građe obilježavat će se značajne obljetnice, zanimljive teme, ljude i događaje, te ujedno poticati kulturno-turističku promociju grada i otoka.  Suradnja ustanova na izgradnji digitalne zbirke doprinijet će poboljšanju usluga za korisnike knjižnice, arhiva i muzeja, kao i za cjelokupnu lokalnu zajednicu.

Skip to content