Petar Kanavelić (27. 12. 1637. –  16. 01. 1719.)

/Petar Kanavelić (27. 12. 1637. –  16. 01. 1719.)
Petar Kanavelić (27. 12. 1637. –  16. 01. 1719.)2017-12-04T11:46:26+00:00

Petar Kanavelić (27. 12. 1637. –  16. 01. 1719.)

Kanavelić Petar, hrvatski književnik (Korčula, 27.12. 1637 – Korčula, 16. 01. 1719). Školovao se u Korčuli, a nije sigurno je li studirao pravo u Padovi. Zahvaljujući plemićkomu podrijetlu od rane je mladosti obavljao različite dužnosti u rodnome gradu. Članom Velikoga vijeća postao je 1655. godine. Uspješno se bavio i odvjetničkim radom i trgovinom. God. 1663. boravio je u Rimu kao savjetnik korčulanskoga biskupa. God. 1665.–68. u službi venecijanskih providura posjetio je više dalmatinskih gradova i pritom uspostavio mnogobrojne književne i kazališne veze. God. 1673. bio je korčulanski izaslanik u Veneciji. Neko vrijeme boravio je i u Dubrovniku, gdje se povezao s tamošnjim književnicima, a bio je i član dubrovačkoga književnog društva Akademije ispraznijeh, osnovana po uzoru na znamenitu rimsku Arcadiju. Posljednje razdoblje života proveo je na Korčuli, ne prekidajući književnu djelatnost.

Kanavelić je plodan i raznovrstan književnik. Pisao je lirske, epske i dramske tekstove, na hrvatskome, talijanskom i latinskom, ali su mu gotovo sva djela ostala u rukopisima. Početak njegove književne djelatnosti (od 1660.) vezan je uz prigodno pjesništvo. Više je puta svojim tekstovima popratio važne povijesne i političke događaje. 

Napisao je dulju pjesmu Grad Dubrovnik vlastelom u trešnji o velikome dubrovačkom potresu 1667. i još nekoliko prigodnica u povodu značajnih zgoda iz dubrovačke povijesti, 1671. ispovjednu pjesmu u kojoj ban P. Zrinski na gubilištu priznaje krivnju i dva panegirika poljskom kralju Ivanu III. Sobjeskomu, koji se proslavio oslobodivši Beč od turske opsade. Napisao je i velik broj religioznih pjesama s didaktičnom namjenom, a ljubavna mu je lirika (Boj od Celova, Ljubav promijenjena u omrazu, Zelenko) senzualna i barokno končetozna. Dramsko stvaralaštvo obuhvaća pobožni komad Muka Isukrstova (izveden u Korčuli 1678.), dvije prozne tragikomedije (Vučistrah, praizvedba u Dubrovniku 1682. i Sužanjstvo srećno, objavljeno 1871.) i pastoralnu dramu Vjerni pastijer, slobodni prijevod drame Pastor fido talijanskog autora G. B. Guarinija. Pripisivano mu je i desetak komedija, ali novija književna povijest poriče Kanaveliću autorstvo. Glavno mu je djelo religiozno-povijesni ep Sveti Ivan biskup trogirski i kralj Koloman (1858.), nastalo pod utjecajem T. Tassa i I. Gundulića. Napisan je osmeračkim kvartinama i podijeljen u dvadeset četiri pjevanja. Glavnu fabulu epa čine legendarni događaji iz života trogirskoga biskupa iz XI. st., ali je djelo prožeto i nizom sporednih epizoda s povijesnim akterima (rat kralja Kolomana u Dalmaciji, osobito opsada Zadra) pa i romantično-viteškim likovima i nevjerojatnim zbivanjima. Započeo je i pisanje protuturskog epa Kara-Mustafa vezijer Azem, ali ga nije dovršio. Žanrovski razvedenim opusom i izgrađenim baroknim stilom Kanavelić se svrstava u red značajnih pisaca iz XVII. st. na hrvatskom jugu.
 
Izvor: enciklopedija.hr

 

Kanavelićevi rukopisi u fondu Arhivskog sabirnog centra Korčula – Lastovo:

 1. Sveti Ivan biskup trogirski, ep. HR-DADU-SCKL-459. Obiteljski fond Arneri. 14.222. Rukopisi (18. st.)
 2. Vjerni pastijer, pastirska drama (At Parvi. Scena Parva. Dubravko i Glubidragh). HR-DADU-SCKL-459. Obiteljski fond Arneri. 14.218. Rukopisi (18. st.)
 3. Trstenko pastijer u veselju, prigodna pjesma (Tarstenko Pastier u uessegliu pomlaghien). HR-DADU-SCKL-459. Obiteljski fond Arneri. 14.216. Rukopisi (18. st.)
 4. Pjesan u pohvalu privedroga Ivana Sobjeskoga, kralja poljačkoga, obranitelja Beča, prigodna pjesma (Piesan Gosp.: Petra Kanauellichia ucignena Pisuietlomu I Vzuiscenomu Kragliu Iuannu Pogliascomu). HR-DADU-SCKL-459. Obiteljski fond Arneri. 14.214. Rukopisi (18. st.)
 5. Pjesan II. U pohvalu istoga kralja Ivana Sobjeskoga, prigodna pjesma (Piesan u pohualu Kraglia Pogliasckoga). HR-DADU-SCKL-459. Obiteljski fond Arneri. 14.214. Rukopisi (18. st.)
 6. Invito ad amico pittore in Ragusa di pinger un quadro. Oda. Sulla liberazione di Vienna ode italiana a Benedetto Stay, prigodna pjesma. HR-DADU-SCKL-459. Obiteljski fond Arneri. 14.214. Rukopisi (18. st.)
 7. Razne ljubavne, prigodne, nabožne pjesme i začinke. HR-DADU-SCKL-459. Obiteljski fond Arneri. 14.214. Rukopisi (18. st.)
 8. Više slave rajske, nabožna pjesma (Paraphrasis in Himnum Beati Petri Damiani, ex dictis Sancti Augustini. De Paradisi Gloria). HR-DADU-SCKL-459. Obiteljski fond Arneri. 14.216. Rukopisi (18. st.)
 9. Svojoj vjerenici gospoji Pauli Stay, ljubavna pjesma (Piesni pisane i pieuane od Gna Petra de Canauelli Gospoghi Pauli Stai suoioi Vierenizi). HR-DADU-SCKL-459. Obiteljski fond Arneri. 14.216. Rukopisi (18. st.)
 10. Boj od celova, ljubavna pjesma (Boj od zeloua). HR-DADU-SCKL-459. Obiteljski fond Arneri. 14.216. Rukopisi (18. st.)
 11. Ljubav promijenjena u omrazu, ljubavna pjesma (Gliubau u Omrasu promiegnena. Piessam is Girolama Preti). HR-DADU-SCKL-459. Obiteljski fond Arneri. 14.216. Rukopisi (18. st.)
 12. Razne začinke. HR-DADU-SCKL-459. Obiteljski fond Arneri. 14.211/1. Rukopisi (18. st.)
 13. Stojka pokojna, ljubavna pjesma. HR-DADU-SCKL-459. Obiteljski fond Arneri. 14.222. Rukopisi (18. st.)
 14. Dubrovnik u trešnji, prigodna pjesma (Piesan Varhu Trescgne u Dubrovniku God. Gospod, 1667 na 6. Apla Gosp. Petra Canavelli). HR-DADU-SCKL-273. Petar Franasović. 5.2. Rukopisi korčulanskih pisaca (18./19. st.)
Skip to content