Djela Petra Giunia2020-04-23T06:32:10+00:00

Djela Petra Giunia

Knjige

Članci u časopisima

Hrvatski otok Korčula i njegovo značenje za razvitak pomorstva na iztočnim obalama Jadrana

Suradnja, br 4., 1943.

Ribarstvo na Jadranskoj izložbi u Zagrebu

Croatian Journal of Fisheries 1, br. 3, 4, 5, 6 (1938)

Otok Korčula: vjekovni bedem našeg Jadrana

Matica: list Matice iseljenika Hrvatske, 1953.

Otok Korčula: bedem našeg Jadrana, drugi dio

Matica: list Matice iseljenika Hrvatske, 1953.

Napadaj brodovlja napuljskog kralja na Dalmaciju: neuspjela opsada grada Korčule

Vjesnik u srijedu, s.a.

Gradska knjižnica Ivan Vidali
Obala korčulanskih brodograditelja bb
20260 Korčula
tel. 020/711-974
fb.com/GKKorcula
@GKKorcula
gradska.knjiznica.ivan.vidali@gmail.com

Skip to content